Armenian Cultural Association of South Australia
Community Life 

Upcoming Events


6/18/2016 12:00:00 AM World Wide Knit in Public Day

June 18, 2016 from 12:00-16:00

Migration Museum

82 Kintore Avenue, Adelaide, SA

Join us and hundreds of other groups around the world in celebrating “World Wide Knit in Public Day”.
All levels of knitters and people interested in new patterns are welcome.

"Armenian sock workshop"

Philippa Olsen, textile artist, has researched traditional knitting patterns and techniques of Armenia and will be sharing some of her knowledge about Armenian socks using Eastern technique and style. Start with us knitting a hat or socks using traditional patterns or just bring your current knitting project to enjoy World Wide community event for Knitters.

Knitters are expected to bring:
  • several colours of 8 ply or DK wool
  • 5 DPNs (double-pointed needles) or circular needle for magic loop - 3.5mm or 4mm for a tension of 28 sts per 10cm
  • some stitch markers

Armenian coffee and traditional sweets will be available for a gold coin donation.

You can find more details here: http://www.wwkipday.com/armenian-knitters-south-australia/

Please RSVP before Thursday 16 June 2016 by email: acasa@armeniansofsa.org.au or https://www.facebook.com/events/243708175992275/

Past Events


1/26/2015 12:00:00 AM Adelaide City Council proudly presents...
Australia Day in the City 26 January 2015

Australia Day in the City is the major public event to celebrate Australia Day in South Australia in Elder Park on Monday 26 January! Since becoming a twilight event in 2010, the crowds at this free family event have continued to grow with 40,000+ attendees enjoying the street parade, concert and fireworks each year! Headline acts in previous years have included Timomatic, Ricki-Lee, Stan Walker, Jessica Mauboy and Vanessa Amorosi.

Acts for the 2015 event will be Sneaky Sound System and Brothers3!!

For the past 4 years our Association was actively participating in this parade. And for the second time we had the opportunity to build a float which is fully financed by the Australia Day Parade Council.

The highlight of our entry is the ‘Piano on Wheels’. The piano is hand painted and has Armenian motives, such as the pomegranates and pomegranate tree, which is one of the symbols of Armenia. A tricycle will be pulling the main part of the float.


11/2/2013 12:00:00 AM Multicultural Week-End

Dear Friends,

This coming week-end will be of great importance for our Association.

Starting this Saturday 2nd November 2013, from 9.00 am to 2.00 pm, a Multicultural Fair will take place on the grounds of St.Augustine's Church on Unley Rd ( opposite the Unley Shopping Centre). Our Association will have a Stall manned by our President Elena and other volunteer ladies. We will be selling delicious Armenian cakes and sweets and thus promote our tradition of cake-making.

Next day, Sunday 3rd November 2013, from 10.30 am to 5.00 pm, a Multicultural Festival 2013 will take place in Rundle Mall, Adelaide. This will be a free event to showcase South Australia's cultural diversity with music and dynamic dances across 3 stages in the Mall.

Our Association will have a Stall, again, manned by Elena and other volunteer ladies in traditional Armenian costumes and selling traditional cakes and Armenian knick-knacks. Participating in these two events, although time consuming and demanding a great effort to bake all these cakes, is of utmost importance for our Association ! Our financial situation is very poor and these two events will give us the opportunity to replenish our Association's bank account.

You can also donate knick-knacks or Armenian souvenirs,in good condition, that we will be able to sell and improve our finances.

For further information please contact Elena on 0432550000 or Alec on 83591886.

So please, make an effort and visit our Stalls at these two events and cheer our volunteers for our worthwhile cause.

You can find more information on Mulicultural Festival SA here and an article about the festival in City Messenger here.

Best wishes

Alec Balayance
Secretary
ACASA Inc

5/25/2013 12:00:00 AM The Visit of His Grace Bishop Haigazoun Najarian of the Armenian Apostolic Church of Sydney

Dear Friends,

As you may be aware, we are blessed by the forthcoming visit of His Grace Bishop Haigazoun Najarian of the Armenian Apostolic Church of Sydney.The visit will take place on the weekend of Saturday 25th and Sunday 26th of May 2013. Bishop Haigazoun Najarian will be accompanied by Father Avedis Hambardzumyan and 4 other persons from the Sydney Parish.

On Saturday 25th of May 2013, we will have an Armenian Reception starting from 6.30 pm in honour of Bishop Najarian and his group at the RSL hall, 29 Arthur St, Unley. The Committee of ACASA Inc has decided that in this particular occasion, this Event will be fully catered at the cost of $15.00 per person, excluding drinks; So please, bring your own drinks. To help with the catering, please RSVP Alec Balayance ph 83591886 or by return email, giving name and numbers of people coming.

On Sunday 26th of May 2013, at 10.00 am, Bishop Najarian will celebrate an Armenian Mass in the Chapel of the Christian Brothers College situated at the corner of Wakefield and Frome Streets. Entrance to the Chapel is from Ifould Street. After the Mass a baptism will take place.

By 12.00 Noon, those who are interested may join our guests , for a lunch at Bocelli Cafe Ristorante, 81 Hutt St, Adelaide before they depart to Sydney, later in the afternoon.

Looking forward to seeing you all,

ACASA Inc. Committee

Thank you

2/10/2013 12:00:00 AM Annual General Meeting 2013
Dear friends,

On the 10th of February 2013 we had ACASA Annual General meeting. A copy of Annual General Meeting Report can be found here: Please read full text of the Annual General Meeting Report here.

11/24/2012 12:00:00 AM Norwood Christmas Pageant
Dear friends,

This year the Armenian Cultural Association of South Australia Inc. is planning to participate in the Norwood Christmas Pageant, Saturday, November 24th 2012.

There are no age limits but children must be accompanied by an adult at all times. We need volunteers. Don't be shy, it is great fun.

If you are interested or need more information, please contact Mr Alec Balayance or Mrs Elena Harrison

Join in the Christmas spirit!

For more information please follow the link below.

http://www.npsp.sa.gov.au/page.aspx?u=816

9/25/2012 12:00:00 AM ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԸ՝ ՏԻԿԻՆ ԱԼԻՍԻ ՀԵՏ
Մի խումբ հայրենասերներ այդ օրը՝ սեպտեմբերի 21-ին, արթնացել էին շատ վաղ և շտապել Բըռնսայդ թաղամաս, որտեղ Հայաստանի օրհներգի և անցորդների բարեմաղթանքների ներքո Բըռնսայդի թաղապետարանի առջև բարձրացվեց Եռագույնը:

Հարավային Ավստրալիայի հայկական մշակութային ասոցիացիայի նախագահ տիկին Էլենա Հարրիսոնը շնորհավորեց ներկաներին Անկախության օրվա կապակցությամբ և նշեց, որ չնայած դժվար է արթնանալ վաղ և անտեսելով բոլոր խոչընդոտները՝ ներկա լինել միջոցառմանը, սակայն շատ կարևոր է շարունակել 2010 թ. ձևավորված այս ավանդույթը:

Հուրախություն բոլորի՝ միջոցառմանը ներկա էր սիդնեյաբնակ տիկին Ալիսը: 1919թ. ծնված հայուհին 2 տարեկան էր, երբ ականատես է եղել Զմյուռնիայի նախճիրին:

Արարողությունից հետո համայնքը հավաքվեց սրճարանում՝ լսելու տիկին Ալիսի պատմությունը և տոնելու Անկախության օր,- տեղեկացնում են ՀՀ սփյուռքի նախարարության Ամերիկայի հայ համայնքների վարչությունից:

Click to read the original article

9/21/2012 12:00:00 AM Flag Raising Ceremony
Մի խումբ հայրենասերներ այսօր ստիպված էին արթնանալ շատ վաղ և շտապել Բըռնսայդ թաղամաս, որտեղ պատվավոր կերպով, Հայաստանի Օրհներգի և անցորդների բարեմաղթանքների ներքո Բըռնսայդի թաղապետարանի առջև բարձրացվեց Եռագույնը:

Հարավային Ավստրալիայի Հայկական Մշակութային Ասոցիացիայի նախագահ, տիկին Էլենա Հարրիսոնը շնորհավորեց ներկաներին անկախության օրվա կապակցությամբ և նշեց, որ թեկուզև դժվար է արթնանալ վաղ և անտեսելով բոլոր խոչընդոտները ներկա լինել միջոցառմանը, սակայն շատ կարևոր է շարունակել 2010 թ. ձևավորված այս ավանդույթը:Ի ուրախություն բոլորի միջոցառմանը ներկա էր Սիդնեյաբնակ տիկին Ալիսը: 1919թ. ծնունդ հայուհին 2 տարեկան էր, երբ ականատես է եղել Զմյուռնիայի նախճիրին:

Արարողությունից հետո համայնքը հավաքվեց սրճարանում լսելու տիկին Ալիսի պատմությունը և տոնելու անկախության օրը: Please see photographs here ...

7/13/2012 12:00:00 AM The president of the ACASA Inc, Mrs Elena Harrison visited the ministry of Diaspora of RA during her short trip to Yerevan, Armenia in July 2012.
She was honoured to meet Mr. Levon Lachikyan, Head of the Department of Armenian Communities of America of the Ministry of Diaspora of RA and Mrs Anahit Manukyan, Head of Division of the relations with Armenian Communities of South America and Australia of the Department of Armenian Communities of America of the Ministry of Diaspora of RA. During her short visit they discussed issues concerning the Armenian community of South Australia and the youth programmes which the Ministry of Diaspora is organising in order to strengthen the relationship between the new generation of Armenians living abroad.

Mrs Elena Harrison said that it was a great pleasure to be part of Vardavar at Latar Complex which was part of ‘Ari Tun’ programme, organised by the Ministry of Diaspora. I hope Australian-Armenians will have more involvement in the programme in 2013. She promised to do all possible to make that happen’.

She also added that it was great to see the Ministry of Diaspora taking such an important interest in Armenians living in Australia’.

Since becoming the president of the Armenian Community, Elena has worked in growing the relationship with the Ministry of Diaspora and the community in SA for the last two years.

5/20/2012 12:00:00 AM To The Commemoration of The Genocide and Unveiling Of The Genocide Monument

The Pontian Brotherhood of South Australia

Together With

The Armenian Cultural Association of South Australia Inc

and

The Assyrian Universal AllianceinvitesTo The Commemoration of The Genocide


and


Unveiling Of The Genocide Monumentat


on 20/05/2012 at 10AM St. Dimitrios Greek Orthodox Church of Salisbury

27 Saints Rd, Salisbury Plains, SA

FOLLOWED BY THE OFFICIAL UNVEILING AT

12 Noon at the Mausoleum of Holy Family

6 Spains Rd, Salisbury Downs SA


Please read full text of the invitation here.

4/24/2012 12:00:00 AM Commemoration of the 97th anniversary of the Armenian Genocide.
The Armenian Cultural Association of South Australia Inc presents Commemoration of the 97th anniversary of the Armenian Genocide on the April 24, 2012 at 6.30pm at Migartion Museum, 82 Kintore Avenue. There are refreshments served after the official ceremony.

4/8/2012 12:00:00 AM Get together on Easter Sunday 2012
After discussion we understood that organization of the real Armenian Easter with traditional Easter meals is the best way to spend Easter Sunday among lovely Community members. We chose Hazelwood Park with big playground for children, table with tent and benches. The weather couldn't change our desire to meet each other, so rain just added fresh air for us.

Details ...

3/18/2012 12:00:00 AM Get Together and Annual General Meeting
This coming Sunday 18th of March 2012, we will be having our Classic Armenian Get-Together followed by our Annual General Meeting. We will start at 6.00 pm till late.

Everyone is welcome.

The venue will be held at the RSL hall, 29 Arthur Street , Unley. Don't forget to bring a plate of food to share and your own drinks.

The AGM will start after the meal. As only financial members can vote or nominate, membership fees of $10 will be collected at the beginning of the AGM.


3/3/2012 12:00:00 AM Forum exhibition “Armenia – 17 Centuries of Christianity”

The Armenian Cultural Association of South Australia Inc


presents the opening of a Forum exhibition


“Armenia – 17 Centuries of Christianity”


at the

Migration Museum

82 Kintore Avenue, Adelaide


on Saturday 3rd March 2012, at 10 am

1/26/2012 12:00:00 AM Australia Day Parade

1/6/2012 12:00:00 AM Armenian Christmas

11/20/2011 12:00:00 AM Get Together

11/12/2011 12:00:00 AM Armenians in Christmas Pageant

10/21/2011 12:00:00 AM Exhibition Nuran Zorlu
Nuran Zorlu, a professional photographer ( a BOLSAHAY Armenian born in Istambul and happily settled in Sydney NSW ) and an accredited member of the AIPP -the Australian Institute of Professional Photography- was in Adelaide from 24 to 26 October 2011. During his stay, Nuran had an Exhibition of stunning photographs taken during his travels through Western Armenia ( in Turkey ) and Iran. Details ...

Yerevan

Adelaide
Flag Counter

Copyright © 2004 - 2020 Armenian Cultural Assosiation of South Australia. All rights reserved.